Recept na snadnější zapamatování cizích slovíček

Asi už jste se setkali s tím, že je možné si lépe pamatovat cizí slovíčka, když se učí z kartiček, nikoli ze seznamů v učebnicích. To je pravda jen pokud víte, jak mozek a vaše podvědomí funguje.

Nejen triky a návody ale dokonce úplný systém k ovládnutí rozsáhlé slovní zásoby a mluvené angličtiny má k dispozici již přes 2000 lidí v systému Anglicky fantasticky online (dále jen AFO). Kousek toho, co nadchnulo ty, kteří se dříve trápili se zapamatováním nepravidelných tvarů sloves, najdete ve videu níže.

Pokud AFO nemáte, může se vám velmi hodit pochopení principů, které z průměrných metod dělají vysoce efektivní strategie.

Níže najdete jeden ze stovek triků Anglicky fanatasticky. Je to jako srovnat recepty běžného kuchaře a špičkového šéfkuchaře. Drobnosti, které vznikaly letitými zkušenostmi, mohou vytvořit mistrovské dílo.

Dostal jsem dotaz, zda používání kartiček se slovíčky není biflování a zda je lze používat, když studujete online kurz Anglicky fantasticky. Mnoho lidí používá kartičky, na kterých jsou napsaná na jedné straně anglická slovíčka a na druhé straně jejich český překlad.

Kartičky jsou dobrým nástrojem a záleží na tom, jak jej umíme používat. Lze se s nimi hloupě biflovat, ale i kreativně si hrát.

Pravidlo na, které myslete: Na kartičce musí být věty. Proč? Protože věty vytváří kontext, a teprve pak se dá představovat děj a dodávat prožitek použití. Jakmile jsou na kartičkách izolovaná slovíčka, tak jde o vytrhávání z přirozeného kontextu, rozdrobení na malé kousky, které má mozek problém spojit.
Co kartičky ještě vylepší? Jednoduché náčrty, symboly, různě velká písmenka vytvářející záchytné body. Například si lze ve větě, v níž je obsaženo slovo středa = Wednesday, zvýraznit WeDNESday a uvědomit si, že v anglickém slově je schované české slovo. To pomáhá k psaní bez chyb. Správně použité barvy – ty, které používám zde a v dalších materiálech, jako třeba v knize Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky, mají vztah k tomu, jak podvědomí pracuje s časem. Výhodou kartiček je to, že je můžete nosit stále s sebou, ale i to, že si je doma můžete dát na různá místa, se kterými mají souvislost, a kde se na ně každý den podíváte.

Kartičky mají tu výhodu, že vám pomohou ke zpětné vazbě – rozlišení, čemu se potřebujete věnovat. Kartičky míchejte, podívejte se na českou větu a představte si překlad. Chvilku u něj v duchu buďte a klidně uvažujte polohlasně, klidně míchejte česká slova s anglickými a vytvářejte překlad. Klidně si přeložte slovíčka ve větě na přeskáčku, nikoli tedy lineárně od začátku.

POZOR, mozek má podvědomé programy pro ukládání do paměti, které doporučuji bedlivě respektovat. Pro zapamatování psané formy – v tomto příkladě slovíček – je důležité sedět či stát s rovnými zády a dívat se na studovanou kartičku nikoli dolů, nikoli před sebe, ALE LEHCE NAHORU A DOLEVA. Držte tedy kartu v levé ruce o něco výše než jsou oči, a pokud ji máte přímo před sebou, jen lehce výše, posuňte ruku s kartou tím směrem, kde máte levé rameno. Tento postup podporuje zapamatování u většiny praváků a u části leváků.
POZNÁMKA – jste-li přeučení leváci, či si nejste jistí, držte kartu před očima o kousek výše, případně testujte levou a pravou stranu a zjistíte, v jaké pozici si budete o něco lépe pamatovat. Pro takový účel proveďte trénink alespoň se šedesáti kartami roztříděnými na přibližně stejně obtížná slova. Co se týče délky i slovních druhů, tak by test zkreslilo nerovnoměrné držení, například více sloves vlevo a více podstatných jmen vpravo.

Jak přemýšlet nejen u kartiček

Často se na začátku kurzu Angličtina s virtuální realitou a hypnózou setkávám s tím, že mnozí lidé chtějí říci větu, ale protože se jim v mysli nevynořila první část, zablokují si vzpomínání myšlenkou a někdy i hlasitě pronesenými slovy typu: „Mám špatnou paměť. Nic si nepamatuju.“ A to je přitom leckdy slyším říci nějaké slovo z prostředku či konce věty. Ale oni mají program, že to musí být jako ve škole, že to musí být hned dokonalé. Sami sobě sugerují neúspěch. STOP. Začněte to měnit. Připomeňte si důležité informace, které jsem uvedl v článku Dokonalost, koncentrace a podvědomí. Chvalte se za to, co se daří.

Jak se efektivně učit z kartiček na stole

Na stole si udělejte představu osy, která vede zprava doleva. Na osu budete dávat kartičky.

Umím <– Trénuji výslovnost a překládám <– Učím se Aj do Čj, ale umím z Čj do Aj <–Učím se z Čj do Aj <– Neumím

Dávejte na levou stranu stolu od sebe ty karty, které si pamatujete =umíte. Ty, které zatím ještě neumíte, dávejte na pravou stranu stolu do řady takto: Ty, jejíchž psanou podobu umíte přeložit z češtiny do angličtiny (ale zatím nikoli z angličtiny do češtiny), dávejte přímo před sebe. Jakmile je ovládnete i s výslovností, přemístěte je vlevo do zóny Umím = zapamatováno. Ty, které uždokážete přeložit z angličtiny do češtiny, ale ne z češtiny do angličtiny, dejte více doprava.

Využití osy pro detailní zpětnou vazbu ovládnutí jazyka

Můžete si představit tři osy vedoucí rovnoběžně. Ta, která bude od vás nejdál, na ni dávejte to, co dokážete přeložit, ale nikoli vyslovit.

Prostřední bude pro to, co dokážete vyslovit.

A ta nejbliže k vašemu tělu bude obsahovat to, co dokážete přeložit v mysli, říci i napsat.

Klikněte na obrázek níže pro spuštění videa.

Existuje spousta dalších triků, jako například mé nově dolaďované finty na dříve složitá slovíčka.

A to je pro dnešek vše.

Další triky pro usnadnění učení získáte Z DAR MA na tomto blogu nebo na mých stránkách Anglicky fantasticky.

Kopírování a šíření je povoleno pouze v nezměněné podobě s uvedením zdroje a všech kontaktů

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *