+420 775 55 20 99

kancelar@liborcinka.cz

Obchodní podmínky
pro poskytování digitálního obsahu, kurzů a zboží

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem a dále kurzů a zboží k němuž dochází přes webové rozhraní liborcinka.cz, eshop.liborcinka.cz, anglickyfantasticky.cz
 
 
         I.         DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
 
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:
 
1.     OP
Tyto Obchodní podmínky.
 
2.     POSKYTOVATEL
Libor Činka, s.r.o.
Společnost je zapsaná u MS v Praze dne 21.3.2001 odd. C, vložka 82471
IČ: 26441144, DIČ: CZ26441144
Sídlo: Přístavní 31/1423, 170 00. Praha 7
Telefonní číslo: +420 775 55 20 99
E-mail: kancelar@liborcinka.cz
 
3.     UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel, firma, škola, úřad nebo Spotřebitel.
 
4.     SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  
 
5.     SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 
 
6.     PRODUKT
Online program, online kurz, webinář, e-book s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný, kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění, realizaci nebo zboží, nebo bezúplatný – zdarma, kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje.
 
7.     KURZ
Kurz, workshop, seminář či jiná veřejná akce, která není poskytována online a je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní.
 
8.     ZBOŽÍ
Zboží je produkt, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní.
 
9.     OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.
 
10.  CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo EUR – všichni zákazníci mimo Českou republiku.   
 
11.  WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní eshop.liborcinka.cz, liborcinka.cz, anglickyfantasticky.cz
 
12.  WEB
Internetové stránky s doménou liborcinka.cz, anglickyfantasticky.cz, eshop.liborcinka.cz
 
13.  KLUB
Uživatel může provést na Webovém rozhraní provést registraci do Klubu Libora Činky. Registrací do Klubu získá uživatel okamžitou výhodu. Cena jeho objednávky bude snížena o 3 %. Pokud Uživatel vyplní při registraci datum narození, zašle mu Poskytovatel v den jeho narozenin narozeninový dárek SLEVOVÝ VOUCHER ve výši 10 % na celou Objednávku. Registrací do Klubu dává Uživatel souhlas se zasíláním nabídek.
 
14.  OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
        II.         ODPOVĚDNOST
 
Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.  
 
      III.         INFORMACE NA WEBU
 
1.     Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    
 
2.     U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.
 
      IV.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
1.     Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.  
 
2.     Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  
 
3.     Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.
 
       V.         CENA, ZPŮSOB PLATBY, DOPRAVA
 
CENA
1.     Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, Kurzů a Zboží včetně DPH. Ceny Produktů, Kurzů a Zboží mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu, Kurzu a Zboží. Aktuální cena Produktu, Kurzu nebo Zboží uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je cenou konečnou.
 
2.     Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 
3.     Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
 
 
ZPŮSOB PLATBY
4.     Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a)     Online platba ihned - platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, rychlým online převodem;
b)     Bankovním převodem;
c)     Dobírkou;
d)     Platbou benefity – prostřednictvím bodů benefitních společností Edenred, Sodexo, Benefity, Benefity Plus;
e)     Platba poukázkami "Libor Činka - PAY"
f)      Hotově při převzetí (pouze u fyzických produktů)
 
5.     V případě platební metody uvedené pod písmenem b) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.
 
6.     Platební metody uvedené pod písmeny a) a c) (Online platba ihned - platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, rychlým online převodem) jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, tel.: +420 228 224 267, e-mail: podpora@comgate.cz, https://www.comgate.cz. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.
 
SPLATNOST CENY
7.     V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 
8.     V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 
9.     V případě platby Dobírkou je Cena splatná při převzetí zboží.
 
10.  V případě platby Platbou benefity je Cena splatná dle pokynů uvedených v podmínkách pro platbu benefity https://eshop.liborcinka.cz/uhrada-pres-program-benefity
 
11.  Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.
 
PLATBA VE SPLÁTKÁCH
12.  Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu, Kurzu, Zboží uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu, Kurzu nebo Zboží uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 
13.  V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   
 
DOPRAVA
14.  Doprava Zboží je zajišťována společností Zásilkovna, s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Praha 9, tel. +420 216 216 516 na adresu zákazníka. Cena za dopravu a dobírku je uvedena na Webu v objednávkovém procesu v části Doprava a Platba.
Objednané zboží je odesláno do 5 pracovních dní od přijetí objednávky.
 
 
      VI.         ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ
 
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
1.     Digitální obsah Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do knihovny online programů. Knihovna je dostupná na webu https://e-programy.mykajabi.com/login . Máte-li již přístupové údaje do své knihovny, bude vám nový digitální obsah automaticky přidán do vaší knihovny.
 
2.     Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 
3.     Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 
 
ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
4.     Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  
 
5.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 
6.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.
 
DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
7.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 
8.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  
 
AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
9.     Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
 
10.  Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.  
 
FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
11.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 
12.  Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.
 
    VII.         KURZY A DALŠÍ ŽIVÉ AKCE
 
1.     Po přijetí objednávky je nutná úhrada rezervačního poplatku místa ve výši 2 000 Kč nebo celého kurzovného, které tento rezervační poplatek obsahuje. Nebude-li uhrazen ani na základě upomínky, bude objednávka stornována a místo na Kurzu uvolněno pro jiného Uživatele. Rezervační poplatek je nevratný a v případě neuhrazení doplatku ceny objednaného Kurzu propadá jako smluvní pokuta. Objednávky přihlášek do Kurzu jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Kurzu. V případě naplnění kapacity Kurzu má Uživatel možnost přihlásit se na Kurz jako náhradník a uvolní-li se místo, bude informován telefonicky nebo emailem.
 
2.     Ke každému Kurzu si Uživatel může sjednat pojištění stornovacích poplatků a ochránit tak svou investici do vzdělání. Uživatel zaplatí 4 % z Ceny Kurzu, v případě pojistného plnění Uživatel získá 80 % své investice zpět. Doba pojištění je doba ode dne zaplacení Ceny kurzu včetně pojištění storna, v případě splátek zaplacení první splátky a pojištění storna do prvního dne konání Kurzu včetně, pokud na něj Uživatel nenastoupí. Pojištění storna Vás chrání zejména v případě:
 
-       akutního onemocnění - včetně Covid, úrazy, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která Vám neumožní podle ošetřujícího lékaře se ve sjednaném termínu kurzu zúčastnit;
-       úmrtí osoby blízké, ke kterému dojde za trvání pojištění;
-       značné škody na Vašem majetku vzniklé v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud doložíte, že z tohoto důvodu nemůžete nastoupit do kurzu;
-       že byla podána žádost o rozvod ze strany manžela/manželky nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;
-       zmeškání odjezdu dopravního prostředku z důvodu dopravní nehody vozidla či vlaku, zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky;živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě;
-       obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.
3.     Pojištění storna vychází z pojištění storna cestovního pojištění uzavřené s Allianz pojišťovnou, a.s. se sídlem: Pod Štvanicí 656/3, Praha 8 pod č. 426567 skupinové smlouvy cestovního pojištění.
4.     Pojištění storna je účtováno jako samostatná položka na zaslané faktuře v případě, že si Uživatel tuto položku zvolí.
 
 
   VIII.         AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
 
1.     Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 
2.     Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 
3.     V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  
 
 
 
      IX.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNO KURZU
 
1.     Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 
2.     V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   
 
3.     Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  
 
4.     Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 
5.     Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 
6.     Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 
7.     Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.
 
8.     Odstoupení od účasti na Kurzu je přijímáno pouze písemně nebo e-mailem. Bezplatné storno Kurzu  přijímám nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného Kurzu. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného Kurzu je účtován storno poplatek 50 % z celkové ceny Kurzu. Po tomto termínu a v případě, že se Uživatel bez písemné omluvy na Kurz nedostaví, je Uživatel povinen uhradit plnou Cenu. Ze strany Poskytovatele nejsou přijímány žádné omluvy (např. nemoc, rodinné důvody). K těmto účelům si Uživatel může sjednat pojištění storna. Pokud si Uživatel sjednal při objednávce kurzu pojištění storna, bude Uživateli poskytnuta maximální součinnost s vyřízením nároku. Tyto podmínky se nevztahují na rezervační poplatek místa ve výši 2000 Kč, který je v případě storna Kurzu vždy nevratný. V případě, že se Uživatel nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit a nesjednal si pojištění storna či nesplňuje důvody pro uplatnění pojištění storna, může za sebe na Kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit Poskytovatele a oznámit mu jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) náhradníka.
 
9.     Přesun termínu již zaplaceného Kurzu je možný pouze na základě dohody s Poskytovatelem, a to pouze za předpokladu, že jsou na Kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Objednaný termín Kurzu je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast Uživatele brána jako storno Kurzu dle stornovacích podmínek. Případný přesun Kurzu je možný pouze termín Kurzu, na kterém zůstane volné místo. V případě, že v přesunu termínu Kurzu bude vyhověno, není možné tento Kurz stornovat ani jinak nahradit. Rovněž pojištění storna kurzu je neměnné a vztahuje se pouze k původnímu termínu. Poskytovatel nemůže Uživatele pojistit na náhradní termín  Kurzu. Další přesun již přesunutého termínu Kurzu není možný a uhrazená Cena bez náhrady propadá.
 
10.  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data, místa konání, způsob konání, časového harmonogramu či zrušení Kurzu z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci lektora, omezení prezenční výuky či malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení kurzu bez náhrady nebo jeho části vzniká Uživateli nárok na vrácení Ceny včetně rezervačního poplatku místa nebo poměrné části Ceny v případě, že se část Kurzu konala. Nárok na vrácení kurzovného nevzniká Uživateli, který byl na tento termín na vlastní žádost přesunut. Všechny případné změny jsou Uživateli včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem.
 
 
       X.         REKLAMACE
 
1.     Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 
2.     Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 
3.     V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 
4.     Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 
5.     Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).
 
 
 
      XI.         VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 
1.     Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 
2.     Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Praze 7 a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
 
3.     Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
    XII.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1.     Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 
2.     Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 
3.     Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
4.     Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.
 
5.     Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům, Kurzům a Zboží.
 
6.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 
7.     Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 
8.     Tyto OP jsou účinné od 6. 1. 2023.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
 
Adresát: Libor Činka, s.r.o., Přístavní 31/1423, Praha 7
 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
 
 
Datum objednání/datum obdržení (*):
 
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
 
Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:
 
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 
 
Datum:
 
 
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte