+420 775 55 20 99

kancelar@liborcinka.cz

kurzy angličtiny S HYPNÓZOU

Angličtina s hypnózou je psychologický systém, který vznikl jen díky propojení mnoha poznatků z oboru sugestopedie, hypnoterapie, neurolingvistického programování, systemické terapie a kognitivních funkcí.

Metoda pracuje s prožitkem, díky kterému má studium zcela mimořádnou atmosféru. Jazykový kurz angličtiny obsahuje simulaci pobytu v cizí zemi, účastníci se při něm dostávají do hlubokého soustředění, které významně pomáhá učení a trvalému zapamatování.  

Proč jít na KURZ Angličtiny s hypnózou?

Hypnóza je zdánlivě problematický pojem, jenže skutečný problém je jinde. Problémem klasického učení ve školách je nepřipravenost pedagogů a jejich ignorování moderní psychologie.

Zatímco ve vrcholovém sportu je známé, že vynikající výkony závisí na kvalitě psychického stavu, tak učitelé dělají vše proti tomu, aby studenti mohli být ve stavu připraveném pro soustředění, pamatování a porozumění. 

Hypnóza používaná mistry světa v mnoha disciplínách jako nejdokonalejší nástroj psychického soustředění je však vysmívána zejména těmi pedagogy, kteří vynikají v neschopnosti převzít hlavní odpovědnost za pozornost a zapamatování studentů. 

Kdo chce učit druhé, musí se chovat zodpovědně, jako např. sportovní trenér dnes již bývalé vicemistryně světa ve skoku o tyči Kateřiny Baďurové, pan Boleslav Patera. Rozhodl se využít hypnoterapii k překonání bloků, které u Kateřiny vznikly po vážném úrazu kolena. Jen po pěti hypnotických sezeních se rozplynuly nejen obavy, ale Kateřina mi vyprávěla i o síle, energii a jistotě, kterou při trénnku prožívá. 

Možná to znáte? 

Bohužel obavy a strach z neúspěchu existují. Ve velké míře jej vnímáme ve výuce a u výuky jazyků je to lidmi vnímáno nejvíce. Většina lidí, když si vzpomene na zážitky z výuky angličtiny či jiných jazyků, si postupně uvědomuje, že namísto pohody a přirozené pozornosti tam vládne obava z toho, že se člověk ztrapní. Nervozita až panický strach z mluvení. V takové atmosféře nemůže vznikat uvolnění a chuť mluvit cizí řečí.

Z mého pohledu hypnoterapeuta je nejhorší to, že lidé uvěřili, že chyba je v nich. Je-li výuka spojená s nepříjemnými pocity, tak si lidé začnou myslet, že je učení obtížné. Dochází ke vzniku podmíněné reakce a podvědomí člověka při myšlence na učení spustí oslabující program.

Toto je však možné změnit pomocí hypnózy. 

Sugesce o obtížnosti učení jsou podpořeny neschopností učitelů vysvětlit, jak se máte učit. Vágní a z hlediska psychologie 21. století stupidní rady typu: „Učte se, opakujte.“  nebo „Soustřeďte se a pravidelně opakujte.“  jsou častým maximem, kterého jsou učitelé schopni. Ti, kteří by měli být pozitivními a laskavými vzory jsou spíše vzory jak negativně komunikovat a myslet. Klasická výuka vytváří nesmyslné bloky, které dokážeme, právě díky systému v kurzu Angličtina s hypnózou, rozpustit. 

"Náš školský systém není řízen potřebami studentů a žáků a jejich rodičů, je řízen ministerstvem... Ono je sice spousta učitelů, kteří by si zasloužili daleko lepší finanční ohodnocení, ale také mnoho těch, pro které jsou současné platy dost." Václav Klaus ml.
Václav Klaus ml.

Jsem velmi mile překvapená, co všechno jsem kromě angličtiny získala. Je až 
k neuvěření, že za tak krátkou dobu lze získat tolik informací. Pan Činka je odborník ve svém oboru a já se už moc těším na další pokračování a růst v oblasti učení a vzdělávání se.

Jarmila Zelenková

Jak vzniká pozornost v lidském mozku? 

Fakt známý z psychologie, že intenzivní soustředění se projevuje jako hypnotický trans, v kterém učící se ignoruje okolí a veškerá jeho duševní činnost je zaměřena produktivním směrem, je učitelům neznámý.

Jak může být angličtina spojena s hypnózou?

Představte si situaci, že čtete nebo se díváte na film. Najednou jste osloveni, ale všimnete si toho o něco později. Právě jste byli v transu. V hypnotickém stavu, kdy vnější svět je vnímám vzdáleně či dokonce se vytratí. Stav, kdy člověk zapomněl na sebe, na předchozí čas strávený v nudné škole či práci. Najednou si užíváte čas ve svém vnitřním světě.

Tento stav hodně lidí a dětí v hodinách angličtiny nezažívá. Kdybyste se totiž soustředili podobně jako na film i na výuku, tak byste si pamatovali mnohem, mnohem více. Kdybyste se těšili na každou další hodinu angličtiny jako na další pokračování seriálu, tak byste se učili jazyk mnohonásobně rychleji.

Jaké je řešení? Soustředit se! Ne!!! Je těžké, takřka nemožné se soustředit na nudné prezentace naprosté většiny učebních metod.

Je to jako držet dietu, do které se musíte nutit. Nucení nefunguje. Tlak vyvolává protitlak. Když člověk něco musí, tak se přemáhá, nedělá to s chutí. Když něco neděláte s chutí, tak nemáte chuť pokračovat. Když nemáte chuť pokračovat, nemáte energii. Když nemáte energii, nemůžete odvádět tu nejlepší práci.

Angličtina s hypnózou je psychologicky propracovaná metoda, která vytváří zajímavé a napínavé prostředí, při níž účastníci prožívají naprosté soustředění na prožívání virtuální simulace prožitků v cizí zemi

Stejně jako dobrý herec udrží pozornost diváků po dlouhou dobu, podobně my udržíme soustředění po dobu 60 hodin v kurzech angličtiny na takové úrovni, že to nahradí i rok nesoustředěného učení.

Učitelé jsou velmi často špatnými herci, kteří žebrají o pozornost nebo si ji vynucují. Profesionálové se tak chovat nemají. Experti v zajištění motivace musí dokázat vybudit zájem, vytvářet jej a udržovat v průběhu celé lekce. Tato dovednost je umožněna právě díky poznatkům z psychologie - hypnoterapie.

I pomůcky pro výuku musí být vytvořeny speciálně pro danou látku, téma, jen powerpointové prezentace nestačí.

Kurz angličtina s hypnózou je ideální kurz angličtiny pro začátečníkypokročilé.  Speciálně vyškolení lektoři dokáží díky poznatkům z hypnoterapie vzbudit u studentů zájem, motivovat je a udržet jejich soustředěnou pozornost po celou dobu kurzu. K usnadnění výuky používají rovněž speciálně vytvořené pomůcky, díky kterým je učení opět o něco snazší a zábavnější.

Sedmidenní intenzivní kurzy angličtiny s hypnózou jsou efektivní, rychlé, a zábavné. Za týden se díky nim můžete naučit více než za roky. Tyto kurzy angličtiny probíhají na Praze 10 několikrát do roka - můžete se přihlásit i na letní kurzy angličtiny s hypnózou. Pro ty, kteří se nemohou z jakýchkoli důvodů zúčastnit kurzů angličtiny na Praze 10, vytvořil Libor Činka online kurz Anglicky fantasticky online. Ten je vhodný pro začátečníky ale i mírně pokročilé studenty. Recenze na kurz najdete na webu projektu.  

Jak vypadá Hypnóza v kurzu AngličtinY s hypnózou?

Narozdíl od individuální hypnotizace, je v kurzu nutná přítomnost cca 5 až 9 lidí. Kurz připomíná divadelní hru, do které se zúčastnění vžívají a pak v hypnotickém soustředění prožívají interakce, s kterými se budou moci setkávat v běžné komunikaci.

Kurz musí připomínat divadelní hru prožívanou skupinou „herců“ z řad účastníků spolu s rekvizitami. V kurzu se používají speciální texty, které není možné zakoupit v knihkupectví ani v nakladatelství vydávající jazykové učebnice. Účastníci vzájemně komunikují ve skupinkách způsobem každý s každým. Jen sociální interakce mezi více lidmi podpořené psychologickými prvky zabezpečují vznik pevných paměťových vazeb

Jak nesmí vypadat výuka ANGLIČTINY

  • kurz má velmi slabou účinnost, když využívá klasické učebnice
  • kurz má slabou účinnost, když je učen individuálně či v malé skupině
  • kurz má velmi slabou účinnost, když neprobíhá každodenně
  • kurz má velmi slabou účinnost, když se odehrává jen u stolu
  • kurz má velmi slabou účinnost, když převažuje učení gramatiky nad mluvením
  • kurz má velmi slabou účinnost, když převažuje poslech z nahrávek
  • kurz má slabou účinnost, když se spoléhá na technologie jako počítačepsychowalkmany
  • kurz má velmi slabý paměťový přenos, když se využívá drilování (dojde k splývání monotonních podnětů!)
  • kurz má velmi slabou účinnost, když připomíná školu
  • rovněž velmi nízkou účinnost má výuka probíhající mnoho týdnů namísto kompaktního týdenního výcviku

Úplný seznam toho, co se nesmí výuka obsahovat by však byl mnohonásobně delší. 

Učení je komplexní proces, který může být mnohonásobně urychlen použitím vhodných textů a skupinových aktivit obsahujících klíčové jazykové vzory. Kurz Angličtina s hypnózou zároveň pracuje s psychologickými principy pro získání sebevědomí, soustředění, motivaci a vytrvalosti.

Každý zde snad pochopil, že hrou se dá vyřešit velká spousta úkolů, problémů atd. Týden prožitý u vás je jako měsíc na krásné dovolené. 

Děkuji Věra Reiterová

Udivilo mne, jak jsme dokázali udržet pozornost každý den tolik hodin. Je skvělé si hrát a přitom se učit. A učit se tak intenzivně. Po 3 - 4 dnech se mi začaly zdát sny v angličtině!

Michaela Pacherová

Je možná individuální výuka Angličtiny s hypnózou?

To, co je možné je individuální hypnotická příprava na studium jazyka. Nevzniknou samy a bez přičinění člověka jazykové znalosti, ale Ericksonovský hypnoterapeut může významně podpořit soustředění a sebevědomí nutné pro komunikaci. Je však lží tvrdit klientům, že hypnóza či jiný změněný stav je tím, co je samo naučí. Je lživé a neprofesionální tvrdit, že individuálně či ve dvojici prováděné studium angličtiny s hypnózou je účinnější než originální skupinový proces.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

vyberte si kurz angličtiny

Intenzivní zážitkový kurz angličtiny pro začátečníky a věčné nemluviče.
Intenzivní kurz pro všechny, kteří se rozhodli, že chtějí anglicky rozumět, mluvit a hledají způsoby jak toho dosáhnout a jsou aktivní.
Konverzační kurz angličtiny pro pokročilejší, kteří se do angličtiny zamilovali a chtějí se posouvat ve svých znalostech a dovednostech dál.

1000 slov za 3 dny

lektor: Libor Činka
Třídenní kurz kombinuje originální paměťové techniky pro rozvíjení anglické slovní zásoby bez školního memorování.