Nejpříjemnější a nejefektivnější systém, jak ovládnout angličtinu

report z pracovny hypnoterapeuta Libora Činky

Je den, či večer a vy se díváte na tuto obrazovku. Možná jste už viděli některá má videa. Možná jste si objednali bestseller AGB – Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky. Spolu s tím, jak budete rozumně zvažovat dále uvedené, tak se budete dostávat k tajemstvím, která vás odliší od průměrných mas. Odhalíte tajemství nejpropracovanějšího psychologického systému k ovládnutí jazyka, Anglicky fantasticky online. Dozvíte se, PROČ standardní většinové postupy vůbec nefungují.

Odhalíte principy, které umožňují se rychleji učit a pamatovat si trvanlivě. Postupy, které zažijete, vznikly i díky mému umístění na Světové mozkové olympiádě.

Budete blíže než kdykoli jindy novým zážitkům na úžasných dovolených, vyššímu platu a lepší kariéře, protože budete moci expresně ovládnout angličtinu, a to ať už jste začátečníci či pošilháváte po úrovni B2 dle SERR (Společný Evropský referenční rámec pro jazyky).

Kdo budete chtít, tak za pár hodin – ano, to není překlep, pod cca 20 hodin – budete moci ovládnout angličtinu lépe, než jakýmkoli jiným způsobem trvajícím stejnou dobu. (Kdo znáte Paretův zákon, tak víte, že 20 hodin zabývání se nejpodstatnějším vydá za 100 hodin probírání méně důležitých prvků). Budete mít k dispozici přesné JAK. Program je detailně připravený, takže se budete moci ponořit do jazyka velmi rychle. Častokrát jen stisknete tlačítko a budete sledovat hypnotickou vizuální stimulaci. AFO je osmitýdenní online trénink dostupný kdykoli a kdekoli na světě s pomocí počítače nebo tabletu. Budete jej moci navždy používat spolu s vašimi blízkými.

Jen po 15 – 20 minutách denně budete provázení systémem využívajícím nejmodernější formy hypnózy k maximálnímu soustředění a aktivaci skrytých paměťových, komunikačních a tvořivých schopností.

Váhejte, pochybujte, a odhalujte chyby, které Vám byly implantovány

Je v pořádku pochybovat, pokud k tomu použijete správné myšlenkové pochody. Nemusíte vědět, že hypnóza je jednou z nejprozkoumanějších oblastí psychologie. Nemůžete to vědět, když žijete v zemi, kde stále skrytě přežívají pozůstatky komunistické manipulace, která sportovce stimulovala zakázanými látkami a nelidským drilem. (Nedávný zákaz soutěžení atletů z Ruska je jen pokračováním). V USA a dalších anglicky mluvících zemích naopak využívají bohaté formy mentálního tréninku, který využívá i M. Jelínek, slavný kouč Jaromíra Jágra. Kdo chcete úspěch, potřebujete se učit od nejlepších a rozšířit si obzory.

Chcete-li odhalit tajemství a zničit nejzákeřnější přesvědčení o tom, že učení je mučení a že na jazyky nemáte buňky, čtěte dále.

Máte na cokoliv, jakmile se do toho pustíte profesionálně (s využitím nejmodernějších poznatků z oblasti psychologie, neurologie, informačního managementu a dalších oborů).

Budete souhlasit dříve, než dočtete do konce této stránky tiše, anebo bouchnete do stolu a zařvete: „STOP myšlenkovým virům a neproduktivnímu myšlení, které učí ve školách“? Většina lidí ví více o svém mobilním telefonu, než o tom, jak funguje jejich mozek a paměť!

Představte si stránky v obvyklé učebnici angličtiny, třeba se slovíčky, gramatickými poučkami a cvičeními.

Kolik času potřebujete, abyste se 1 stránku naučili a dokázali látku používat? Opravdu si to spočítejte, anebo co nejpřesněji odhadněte. Bude to 20 minut, půl hodiny, hodina nebo více?

A teď se zamyslete nad tím, zda byste byli ochotní zaplatit 1,- korunu navíc za stránku za to, že se ji naučíte 2x rychleji. A byli byste ochotní zaplatit 2,- koruny navíc za stránku za to, že se ji naučíte 5 x rychleji? Už jen čtení tohoto textu vám může ušetřit čas a peníze tím, že pak budete vědět, jak se vyhnout pomalým a stresujícím metodám. Už jen následující odstavec vám prozradí jednoduché tajemství, proč jste si v minulosti nemohli na něco vzpomenout, a jak se tomu vyvarovat.

Poznejte nové úrovně inteligence

Když je člověk ve stresu při zkoušení z angličtiny či potká-li cizince, tak se často dívá spíše dolů. Je tomu tak, i když jste si toho nemuseli všimnout. Nervový systém si však nemůže rozpomínat na to, jak se něco píše či vyslovuje, pokud se díváte dolů. Jenomže nás odnaučili se dívat uvolněně. Naopak leckdy říkali: „Nedívej se na strop, tam to nenajdeš.” Jenže to je psychologický zločin. Vzpomínání na obrazy, texty a slovíčka je možné nejlépe, když se díváte uvolněně do dálky, lehce nahoru či když si zavřete oči. Už to je forma lehkého hypnotického vizualizování. Ale kam se asi tak můžete dívat, když stojíte před učitelem či jinou autoritou? Učitelé ve své psychologické negramotnosti dělají vše pro to, aby vám učení zkomplikovali. (Když vám někdo stojí v intimní zóně, blízko u těla, těžko můžete uvolněně myslet). Aby se to mohlo změnit – žijeme v 21. století a nikoli ve středověku – tak vám umožním vidět a pochopit uvolněně to, za co jsem na výcvicích u světových špiček zaplatil přes půl milionu korun.

Moje dcera je učitelka AJ na střední škole a několikrát se pokusila pro mě připravit výukový program. Vždy, když chtěla vidět, kam jsem pokročila, stala jsem se mistrem výmluv. Nakonec mi důrazně doporučila, abych si kurz někde zaplatila, nejlépe u Libora Činky, jež sice na první dojem působí jako cvok, ale nejspíš je to génius! Nyní používám Anglicky Fantasticky On-line a moc mě to baví. Nestačím žasnout nad tím, kolik rovin poznání spolu s angličtinou je do výuky v AFO zakomponováno. (M. Vajdechová)

Odhalte pravdu, protože pod svíčkou bývá tma

Vy i každý další rozumně myslící člověk se můžete zamyslet nad logickými otázkami, a tak brzy pochopíte, že je možné ovládnout angličtinu mnohonásobně rychleji. Jednoduše se zamyslete:

Jak to, že předškolní DÍTĚ dokáže mluvit na časové ose minulý, přítomný, budoucí čas, ve správném slovosledu, aniž ho rodiče nebo učitelé ve školce učili, co je podmět, přísudek, příslovečné určení místa, času, způsobu a další desítky gramatických jevů?

Jak je možné, že po mnoha LETECH učení ve škole či kurzech, jsou výsledky klasických metod slabé nebo doslova tristní?

Proč SOFTWARE na překlady (pro profesionální překladatele v ceně kolem 50 tisíc korun) sám nepřekládá, i když obsahuje všechna gramatická pravidla a slovní zásobu? Myslíte si, že když jste se ve škole krmili tím vším, že pak budete mluvit? Pokud vás napadlo, že ano, tak se znovu zamyslete nad mluvícím dítětem, které mluví, ač neví nic o gramatice. Asi už začínáte tušit, že mozek se za určitých okolností dokáže učit sám.

Představte si, že si 20 hodin hrajete s příběhy, čtete rady expertů k trvalému zapamatování a zakoušíte zajímavé prožitky. To vše bez tlaku spojeného s děláním nudných úkolů u běžných kurzů.

Je 20 hodin málo, nebo to stačí? Odpověď vás asi překvapí.

Přestože tomu vaše podvědomí bude rozumět, vědomí zpočátku může váhat, než si plně uvědomíte pravdu. V klasických kurzech mluví lidé za hodinu průměrně 3 – 5 minut a neslyší ani 3 minuty pro mozek zajímavého a ke studiu motivujícího textu! Jak se tedy mohl mozek učit, když neměl vhodnou podporu?

Už i jen čtyři lekce systému, který jsem vyvíjel přes 20 let, zabezpečí více mluvení nahlas, než většina lidí zažije v běžných kurzech za celý jeden rok. Navíc AFO obsahuje nahrávky z celého světa namluvené rodilými mluvčími z Anglie, Irska, Skotska, USA, Austrálie.

Naučili byste se mateřštinu, kdyby na vás okolí mluvilo 2 měsíce jen v přítomném čase a používalo postupy z klasických kurzů? Naučili byste se mateřštinu, zatímco byste seděli v lavici bez pohybu a bez vidění toho, o čem se teoreticky hovoří? Naučili byste se mateřštinu díky tomu, že byste byli od počátku neustále opravovaní, hodnocení známkami a káraní pohledy učitelek?

Položte si vážně další otázku: Nakolik je inteligentní, učit se výslovnost díváním se očima na speciální fonetické značky, a tak zaměstnávat zraková centra mozku znaky, které při čtení textu neexistují, a touto zdlouhavou oklikou se snažit pochopit výslovnost?

Proč by vám měli platit

Učitelé drilující takové nesmysly, by měli studentům platit za ztráty času a narušování činnosti mozku a schopnosti učení. Že to platí pro většinu učitelů? No, a co? Žijeme přeci v 21. století a je na čase vymýtit neprofesionalitu! Jak řekl Václav Klaus mladší: „Je pravda, že některým učitelům by se mělo přidat, ale naopak je mnoho těch, kterým by se plat měl snížit.”

AFO pomohlo naprosto úžasně. V „klasickém“ internetovém kurzu jsem poskočila o 2 úrovně. Dokážu se domluvit. Teď pracuji na mezinárodním projektu, v angličtině v pohodě čtu, s psaním je trochu boj (neznám tam používané pojmy, ale to se prý praxí spraví samo). Uvažuji o dalších kurzech – nějaká pokročilá angličtina a zkoušky bez stresu, a ráda bych, tak v horizontu 1 – 2 let, získala z angličtiny oficiální certifikát. S pozdravem, Marcela F.

Pomoc a moc

Jste na stránce o nejvyspělejším systému online ovládnutí jazyka – Anglicky Fantasticky Online a já budu rád, když budete úspěšnější, podobně jako je už 2100 absolventů.

Asi znáte přísloví: „Vědění znamená moc.“

A MOC je to, co vám nabízím. Nabízím vám MOC ovládnout angličtinu nejefektivnějším existujícím způsobem. A protože myšlení je to, co přináší moc, tak se mnou hledejte odpovědi na otázky:

Proč mateřštinu ještě před 8. rokem věku ovládnou i jedinci, kteří budou v životě na úrovni kopáčů, pomocných dělníků atd., zatímco s cizím jazykem mají problémy i vysokoškoláci? Proč se v zahraničí setkáte s primitivy, kteří mluví cizím jazykem lépe než vaši učitelé, kteří ho studovali na vysoké škole?

Proč lidé nemluví dokonale spisovným jazykem, který je v učebnicích?

5%, kterými vás ovládají

Proč se v Česku bazíruje na britské angličtině, kterou mluví podle výzkumů pod 5% anglicky mluvícího světa? (Lehce vám napovím, že velké množství učitelů angličtiny bylo maximálně na týden v Londýně na zájezdu se studenty a má problém se vůbec domluvit).

Snad vás usadí pochopení FAKTU, že středoškoláci ovládající angličtinu ji ovládají z více než 90% nikoli kvůli škole, ale kvůli tomu, že hrají počítačové hry, poslouchají písničky a snaží se dozvídat a komunikovat o svých zájmech v angličtině.

Lze se naučit jazyk za 90 dní v zahraničí

Uvědomte si, že lidé se mnohdy naučí za 3 měsíce v zahraničí nový jazyk lépe, než za roky ve školách či kurzech. Proč? Důvodů je mnoho. Ten hlavní je, že jazyk prožíváte = ŽIJETE celým tělem a prakticky všemi smysly. (Je potřeba však být sám a nikoli s kamarády. Je potřeba jazyk pouŽÍVAT). Je nesmyslné se učit levomozkovými analytickými postupy – zejména nimráním se v gramatice, biflováním, což nikdy většinově nefungovalo.

Připomeňme si slova Alberta Einsteina: “Jak zní definice šílenství? Dělat stále totéž a očekávat jiné výsledky.“

Čtěte soustředěně dál a získáte více, než si dokážete představit.

Už chápete, že jste byli učeni takovými šílenci, či přinejmenším teoretiky odtrženými od života? Samotní učitelé byli programováni na nesmyslné postupy na pedagogických školách. Protože jejich učitelé byli teoretici, tak nemohli předat skutečně funkční metody. To však neznamená, že mají právo se na to vymlouvat. Lékař, který se nevzdělává v oboru, bude brzy pacientům poškozovat zdraví. To samé platí v pedagogice, protože následky roků trýznění mozků nesmyslnými postupy zanechávají taková poškození myšlení v nízké sebedůvěře, obavách z mluvení před druhými lidmi, že si farmaceutický průmysl může mnout ruce nad stoupající spotřebou antidepresiv. (A to nijak nepřeháním, to je lety prověřená psychoterapeutická zkušenost – má i mých kolegů). Absolventi škol neumí používat mozek, protože je to nikdo neučil. Jen nás nutili se biflovat izolovaná data jako slovíčka. Každý, kdo bifloval, má zkušenost, že brzy zapomněl na většinu. Po zkoušce se vykouřilo z hlavy, že?

Chcete díru do hlavy, nebo se s Anglicky fantasticky učit až 50x rychleji

To, jak ve školách učí nejen jazyk, je asi tak inteligentní, jako kdybyste chtěli, aby každý student musel i dnes umět zacházet s operačním systémem DOS. Respektive hůř – pedagogika je tak pozadu oproti psychologii a neurovědám, že vás nutí pracovat prakticky s děrnými štítky. Proto jste mívali paměť jako cedník. Operační systém Windows se mimo jiné tak rozšířil, protože respektuje alespoň část toho, jak funguje pravá hemisféra lidského mozku. Už jen zavedení jednoduchých symbolů a ikon v učebnicích by zrychlilo učení.

Bílá křída plus černé a zelené tabule = cesta k poruchám soustředění.

Kdo byste dnes chtěli černobílou televizi? Mozek potřebuje pestrost, jinak se nudí. Takzvané poruchy pozornosti, hyperaktivita, dyslexie a další „dys-funkce“ jsou důsledkem vystavení se nevhodným stimulům, respektive absencí vhodných stimulů. Tmavé tabule, na které se píše bílou křídou, jsou zhoubou soustředění. Současné stále více se vyskytující bílé tabule jsou jen o málo lepší, pokud se na ně píše jen 4 barvami. Aby byl mozek soustředěný, potřebuje mnohem více.

Dys je mýtus vsugerovaný lidmi, kteří otestují, zda dítě dokáže řešit úlohy, či se učit standardním způsobem, a pokud ne, tak je šoupnou do „DYS škatulky“. Ale to by bylo na dlouhé povídání a složité popisování důkazů na téma, jak leckdy za pár minut začíná dyslektik normálně číst. Jak dítě, které má problém počítat, dokáže snadno počítat úlohy, které mu dříve nešly. Navíc jednorázové testování čtení či počítání v okamžiku, když je mozek každých cca 90 minut ve fázi pravého mozku, zatímco čtoucí a počítající levý mozek regeneruje, je fatálním selháním pracovníků, kteří testují a tento fakt neznají. Stačilo by pár desítek minut počkat a výsledky by byly odlišné. Jenomže oni nepočkají, oznámí diagnózu a svým titulem a bílým pláštěm vsugerují, že jde o neměnný fakt.

Co vás naučí váš mobil

Pokud mi zatím plně nevěříte, tak se zamyslete nad tím, jak se lidé chovají, když telefonují. Když lidé telefonují, tak mají tendenci chodit. To je jedna z důležitých nápověd, jejíž význam dále odhalím. Protože AFO mimo jiné pracuje s pohybem a dynamikou vizuální stránky a dokonce s pohybem v prostoru, tak si lidé pamatují snadno násobně rychleji. Učení se může stát 3x, 5x, 10x a občas i 50x rychlejším.

Ve školství a standardních kurzech se nevyužívají klíčové zákonitosti lidského mozku. Zdrcující většina jazykovědců a učitelů o nich neví NIC. To není generalizace, ale lety praxe ověřený fakt. V zemi Komenského je to více než „jen“ ostuda. Ne však vaše, ale těch, kteří se jménem Komenského zaštiťují. Je na čase přestat se obracet k mozkovým analfabetům, kteří svou neschopností vsugerovali obtížnost učení většině našeho národa.

FAKTA: Problém – ve školách se neučí, jak se učit. Schopnosti pedagogů vysvětlit studentům, jak funguje paměť jsou – POZOR – nedostatečné. Ne výborné, ne chvalitebné, ne dobré, ani ne dostatečné. NEDOSTATEČNÉ. Chyba tedy není na vaší straně, ale na straně těch, kteří jsou placení za to, že by to měli umět, když ne výborně, tak alespoň chvalitebně. Jenomže tak to bohužel není.

A co je horší, VY JSTE UVĚŘILI, ŽE NEMÁTE TALENT NA JAZYKY. Vsugerovali vám to. Kdo by pochyboval, když dotyční mají titul.

Celé AFO mě nakoplo k nové práci s angličtinou. A jsem za to vděčná, jako věčný začátečník jsem byla dříve z učení unavená. Než přišlo AFO. Dcera studuje na univerzitě v Americe a alespoň se vyhnula těm mnohastránkovým drilům, které se u nás na univerzitách neustále opakují. Nasoukáte to pracně do paměti a po zkoušce zapomenete. Je to pořád stejné, za 30 let se nic nezměnilo, ale co je horší – ani obsah učiva se nezměnil. Děkuji, Libore, dává mi to moc. (Dana)

Stop dowgrandu

“Pedagogické” postupy ve skutečnosti okrádají člověka o schopnosti se učit. Okrádají jej tak o jednu z nejdůležitějších schopností! To je nejen zkušenost z mé letité psychoterapeutické praxe ale zkušenost mnoha světových odborníků. Už v 70. letech UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) doporučovala metodu desugestopedie profesora Lozanova jako optimální nejen pro učení jazyků. “Pružnost“ vzdělávacího systému je však taková, že nedokázali implementovat ani Komenského zásady, natož Lozanovovu metodu, která existuje „teprve“ 45 let.

Jedny z největších časových ztrát vznikají při vyhledávání překladu slovíček – při listování mezi překládaným textem a slovníčkem, umístěným obvykle na konci lekce. Ve školách a kurzech tak často okrádají nejen o roky života ale hlavně o sebedůvěru.

Nejčastějším výsledkem klasické výuky je obava z mluvení. Proč? Protože v nás byl doslova zakotven strach ze zkoušení a známkování. Když se člověk snaží něco říci, tak mu v hlavě probíhají implantované analytické děje: „Jak mám přeložit první slovíčko a jak druhé? V jakém pořadí to říct? Není tam náhodou výjimka z pravidla X? Nebudu vypadat divně? Co když si o mně budou myslet, že jsem úplně tupá? Hm. Radši nic neřeknu. Nebudu ze sebe dělat blbce.“ Výsledky jsou jasné – obava mluvit, pochyby, pomalost, ztráta životních příležitostí na dovolených a v kariéře.

To se však dá změnit.

Stačí to dělat zcela jinak, než se to dělává.

„Budete-li dělat to, co jste dělávali, budete dostávat jen to, co jste dostávali.“

Už teď, pokud jste nepřeskakovali, máte k dispozici více užitečných dat o učení než absolventi pedagogických fakult. Sice nevíte, jak je plně využít, ale to vše díky AFO přijde.

Doslova otřes jsem prožil, když mi manželka po mém návratu z Las Vegas sdělovala, co dostala dcera za úkol z ruštiny. Úkol zněl napsat 3 věty o obsahu Vojna a mír. Pominu-li nízké EQ paní učitelky, která chce v roce 2015 po 15ti letých dětech po prvním roce učení ruštiny(!), aby se zajímaly o toto dílo – to těžko může být motivující, když sama paní učitelka neudělala nic pro to, aby pro něj studenty nadchla. Takový úkol postrádá smysl, když nemají patřičnou slovní zásobu a hlavně úkol zadala ve středu a chce jej v pátek. Vojna a mír má čtyři svazky a je napsaná na 1690 stránkách. Tato myšlenková perla paní učitelky nebyla zdaleka první, už po dvou měsících od začátku školního roku jsme museli vyvolat setkání s panem ředitelem, a žádat o vysvětlení, jak je možné, že paní učitelka chce po dětech psát v psané azbuce, když je v učebnici pouze tabulka s ukázkou přepisu tištěné formy do psané, knihy obsahují jen tištěnou formu a paní učitelka s nimi doposud psanou formu neprocvičovala.

Hádejte, co se stane, když z důvodu nedostatku angličtinářů, dostane paní učitelka za úkol učit angličtinu. Vybavená náskokem pěti lekcí začne učit a znechucovat jazyk desítkám dalších. Takových výpovědí od rodičů, kteří za mnou přichází s dětmi, které mají problém s učením, se bohužel dozvídám spousty. Totéž v bleděmodrém mi sdělují už roky účastníci mých kurzů. Nejhorší však je, že tímto programováním nevhodnými vzory dojde k tomu, že lidé začnou věřit, že chyba je v nich.

STOP – Je tu konečně revoluce

ZAPAMATUJTE SI, že vědecké výzkumy posledních let dokazují, že učení jazyků nesmí probíhat pomocí vysvětlování gramatických pravidel, která jsou navíc odtržená od reality.

Jako student střední školy jsem v roce 1984 začal hledat efektivní postupy. Později na lékařské fakultě jsem hledal i možnost zapojení hypnózy. Profesor psychologie mi řekl: „Naučte se hypnózu.” A to byl jeden z důvodů, proč jsem se jí začal zabývat a studovat ji přímo u světových špiček jako jsou Richard Bandler, John Overdurf, Igor Ledochowski a Paul McKenna.

AFO mě nadchlo tak nějak celkově právě tou svou pestrostí, rozmanitostí a hravostí.

Je obtížné pro mě vybrat pouze 1 část z Anglicky fantasticky. Velmi mě zaujala část Start a Flash videa obecně – zajímavé je, že to vnímám prostorově, a je to doslova hukot. Cítím, jak to po zhlédnutí v mozku šrotuje a nemám potřebu nad tím spekulovat – mám rád tu uvolněnost, nenucenost věnovat se učení. Nejvíce mě obohatilo asi cvičení Rubikova kostka a CinK. Příjemné a hravé s barvičkami a okamžité vnímání souvislostí, propojování můstků, puzzle do sebe zapadaly velmi rychle – svým způsobem mi to zvedlo i sebevědomí :-).
Sebevědomí mi pozvolna narůstá každý den. AFO jsem si koupil zejména kvůli angličtině. Ale postupně zjišťuji, že ten efekt je komplexní a působí na mnoha úrovních mého života. Je také příjemné si číst ty povzbuzující návody před cvičeními o tom, že není třeba se porovnávat, ať si hrajeme jako děti apod. Hypnóza nahrávka mě rovněž hodně pomáhá, a to jsem ji slyšel teprve dvakrát. (Michal Š.)

Od roku 1994 jdu za vizí najít nejefektivnější metodu na světě. Jsem v tom vytrvalý jako Jaromír Jágr ve své snaze být nejlepší na světě. Neznám metody používané v Číně a Japonsku, ale za desítky let praxe mohu říci, že neznám evropskou či západní metodu, která by dokázala v tak krátké době naučit tolik, jako metoda, kterou jsem ověřoval na tisícovkách lidí. 14 let vznikaly materiály na mých kurzech Angličtina s hypnózou a nejlepší část jsem pak převedl do tohoto online kurzu.

Studuji principy světových metod učení většinu svého života a jakkoli jsou tyto produkty prezentovány jako špičkové v prestižních časopisech nebo knihkupectvích – viděl jsem je například na dubajském letišti – tak používají pouze 1-3 principy, výsledná metoda se tak stává omezeným menu ve fast foodu. Pokud se takovým jazykovým menu budete stravovat, může vám na začátku chutnat, ale brzy se přejí, nebo vytvoří falešný dojem správnosti, nicméně výsledkem budou přebytečná kila lingvistické zátěže, která nemá nic společného s reálným životem a je nezdravá. Namísto svižného mluvení se tak budete koupat ve zpomaleném toku myšlení, jehož výsledkem bude kromě zpomalení i nízké sebevědomí a pochyby. Spokojení uživatelé těchto metod netuší, že platí přísloví: „Mezi slepými je jednooký králem“. Většina učitelů je podobná lidem se zrakovou vadou, která umožňuje vidět jen některé barvy a jiné nevnímají jinak než v odstínech šedé. Mimochodem s jedním okem je problém vidět ve 3D a tedy se orientovat v prostoru.

Dar z radosti poznávání


Anglicky Fantasticky Online je jako když se ze slepoty dostanete do plného vidění a vnímání prostoru a úžasných krás. Učení přestane být mučením, a naopak se stane zábavou až vzrušením z poznávání. Kdo jste viděli úžasný film Dárce, tak chápete, jaký může být rozdíl mezi společností oddělenou od krásy světa a života vůlí mocných teoretiků, kteří se snaží znormovat život. A kdo jste jej neviděli, tak si vzpomeňte na dětskou zvědavost a touhu objevovat svět. To po první třídě ustalo díky „odborné pedagogické motivaci”. Všimli jste si toho, že?

Učení bylo v dětství radostí. A zůstane, když zapomenete na školní pseudopostupy.

Úspěch a radost z učení je možné prožívat jen díky zapojení všech podstatných principů fungování vnímání, lidského vědomí a podvědomí. Učení bude jen tehdy efektivní a tedy rychlé a trvalé, pokud budete respektovat četné zákonitosti fungování mozku! Nelze se protivit přírodním zákonům! Když se podíváte na skutečnost, že většina lidí považuje učení jazyků za složité, přestože se naučili mateřštinu bez jakýchkoli gramatických pouček, bez drilů ve vyslovování, bez známkování (ten nejstupidnější způsob diletantské motivace, který většina světových psychologů odsuzuje), co vás může napadnout o školních metodách ignorujících nejen takřka 50 let staré důkazy o fungování mozku?

Pedagogové ve své slepotě ignorují DŮKAZY a principy vyskytující se v každodenním životě.

Mobily a body language

Lidé při telefonování chodí, pedagogové při přednášení chodí, ale od studentů požadují kvalitní myšlení, zatímco stojí v lavici či před tabulí. Tak se myšlení zpomalí. Ve statickém těle nemůže docházet k nejpřínosnějším změnám. Řeč těla je nezbytnou součástí myšlení a učení. Je-li jí bráněno, je bráněno i klíčovým procesům včetně paměťového utřiďování, které závisí na prostoru!! Učitelé zabraňují studentům přirozeně myslet a terorizují je nevhodnou řečí těla a nátlakem z pozice své moci hodnotit.

Do mé psychoterapeutické ordinace chodí studenti a dokonce i děti, kteří TRPÍ STRESEM a žaludečními problémy. Rozumím jim, protože jsem to sám zažíval. Nedávno jsem byl v šoku, když u nás seděly dvě kamarádky, navíc pohodové češtinářky, a jedna z nich musela svou dceru dát na jinou školu kvůli stresu, kterému byla vystavena ve škole. Ředitel jí řekl, že do autonomie svých podřízených nezasahuje. HMMM, Takže je OK terorizovat a mhouřit nad tím oči. Připomíná mi to ruštinářku, kterou jsem měl na škole, která málem vyhodila půlku ročníku. Lidé s mocí, byť jsou analfabety v oblasti učení, sugerují svým vlivem, že problém je ve studentech. Sugerují jim, že nejsou dost vytrvalí a neučí se. Rozhodují o životech lidí, aniž na to mají nejmenší právo. Ve školách nejen neexistuje předmět Jak se učit, ale studenti se nedozví osvědčené postupy ani za více než deset let školní docházky! Většina lidí, která přichází na můj týdenní kurz Angličtina s hypnózou, prožije terapii, která anuluje roky manipulace. Ne vždy všichni, naštěstí jen část (cca pod 10%) potřebuje další pomoc, protože roky programování a zneužívání moci, nelze vždy vyřešit tak snadno. Někteří lidé urputně věří tomu, že když něco dělá většina, tak je to to nejlepší. Dokážete pochopit, že tak myslí, přestože úspěšní lidé jednají jinak než masy? Ano, programy za dlouhou dobu se mohly usadit v podvědomí velmi urputně.

Vaše nové možnosti

Konstatoval jsem některá fakta a nyní přepněte na nové možnosti. Je potřeba poukázat na slepé cesty, a pak teprve můžete přestat bloudit a vydat se dál. Musím o tom psát, protože je velkým mýtem, že dobré se samo šíří. Nikoli. Tolik velkých vynálezů zapadlo v prachu dějin, protože si jejich autor myslel, že se dobré šíří samo. Průměrnosti je tolik, že je potřeba se od ní odlišit a zviditelnit se. Tisíce lidí chodí na mé nové kurzy, a leckteří z nich už více než deset let. Proto si mnoho lidí okamžitě kupuje mé nové kurzy, protože znají mou práci a přínos, který předčil cokoli, co doposud znali.

Teď si představte: Jak je to báječné, co nového vám to umožní, když ovládnete angličtinu? To je myšlení, které má velkou cenu. Je to vizualizace podobné té, kterou používají sportovci.

Proč ovládnout angličtinu?

– Kvůli zahraničním dovoleným a užívání si světových zajímavostí – kvůli dětem žijícím v zahraničí – kvůli koníčkům – čtení v originále, sledování novin/ek ze zahraničí – kvůli tomu, že vás to může ochránit před tím, že vás či někoho z vašich blízkých v zaměstnání nahradí mladík bez zkušeností, ale se znalostí angličtiny – kvůli zvýšení platu – kvůli zdravému zvýšení sebevědomí – protože trénink mozku prodlužuje život (vědecký fakt – co se nepoužívá, to v přírodě odumírá).

Připomeňte si ideály

Chci mít kolem sebe myslící lidi, kteří se umí učit, a tak mají nejen život plný naplnění a mají lepší platy, protože ovládají jazyk, ale také mohou vylepšovat tento svět.

Vzpomeňte si na ideály z mládí. Kdo vám je ubral? Nikdo skutečně úspěšný, ale jen ti průměrní. Věřili jste jim jen kvůli iluzi jejich titulů nebo jejich vysokému postavení.

Jsem hypnoterapeut a vím, že ve VAŠEM PODVĚDOMÍ JSOU DŘÍMAJÍCÍ ZDROJE INTELEKTU.

Probuďte takřka fotografickou paměť

Existují postupy, které vše zjednoduší a jsou příjemné. Už kolem 3. týdne kurzu Anglicky fantasticky řada lidí sděluje, že těch cca 20 minut denně jim přineslo více, než roky učení jazyků ve škole. Napíší to zcela spontánně, aniž se jich na to ptáme. V jejich mozku se totiž začíná probouzet moudrost. Je to přirozené, podobně jako je přirozené, že moudrý zahradník dokáže bez nepřirozených a jedovatých hnojiv mnohem více díky znalostem přírodních zákonů.

Stovky slovíček za týden jen po necelých 20 minutách denně

Osmitýdenním tréninkem Anglicky Fantasticky Online vám dávám možnost se nejen naučit, ale i osvobodit od nízkého sebevědomí a představy, že nemáte talent na jazyky.

Čo si cením ja? Všetky veci, kde vlastne nemusím myslieť. To znamená audio nahrávky, ktoré mám počúvať tak, aby som sa na nich nesústredila, texty, ktoré čítam a nemusím sa sústrediť na preklady a podobne. Veľmi ma bavili slovesá v rubikovej kocke – tá hudba bola senzačná. A baví ma tu naozaj všetko. Ale zamilovala som si hypnózu. Ďakujem za profesionálny kurz, ktorý naozaj nemá obdobu. Až mi je do plaču, lebo syn priniesol aktuálne za sebou dve pätorky z gramatiky ANJ v zmysle klasickej výuky. (Andrea Hradiská)

Kecy o opakování

Jaký je jeden z mnoha zákonů paměti a učení, který ve škole neznají? Pamatování opakováním je nejsložitější způsob učení. Ve skutečnosti všichni víte, že si pamatujete věci o svých zájmech, koníčcích, zážitcích z dovolených, které jste se nikdy nedrilovali jako ve škole. POZOR, paměť totiž nezávisí na množství opakování! Bezduché opakování je zaprvé ztrátou času, zadruhé vytváří omezené myšlení, což se může projevit jako deprese. Proč si pamatujete to, co jste prožili jen jednou, zatímco na to, co jste mnohokrát opakovali, si nevzpomínáte?

Nejde o to, že moderní psychologie – zejména NLP – ví, co je síla asociace. Jde o to, že to věděl už Komenský, ale jeho následovníci to nepochopili. Klidně se budu hádat s celým světem, protože psychologové, kteří jsou experty v léčení fóbií ví, že mám pravdu. Fóbie vznikají často JEN JEDNÍM SILNÝM ZÁŽITKEM, například výkřik matky vidící pavouka IMPLANTUJE DO PAMĚTI okamžitě – v tomto případě strach do limbického systému dítěte. A všichni, kteří si všimli, že bláznivá reklama se pamatuje takřka okamžitě, se k nám přidají.

Není pravda, že opakování je matka moudrosti. Opakování stejným způsobem je matka tuposti a deprese!

Teroristi

Proč učitelé nechtějí změnit své postupy, přestože nefungují? Častým vzorcem jejich myšlení je totiž: „Když jsem se to tak musel naučit já, tak oni taky.“ HMMM. Víte, co je to Stockholmský syndrom? 130 hodin terorizování lupiči ve Stockholmské bance vedlo k tomu, že po propuštění považovali rukojmí únosce za své ochránce a policisty za nepřátele. Roky trápení ve školách, a lidé uvěří, že učitelé, kteří na ně byli přísní, drsní, že byli těmi pravými. Co to dělá se společností? Tak, to by bylo na dlouhé povídání. V každém případě je důležité si uvědomit, že v životě existuje mnoho paradoxů.

Renesance paměťových postupů

Často mi absolventi říkají: „Libore, nechtěl byste dělat ministra školství?”, a já jim odpovídám: „Nechtěl.“ Nechci se totiž pohybovat mezi teoretiky a amatéry. PROBOHA, je 21. století a oni nevědí ani to, co věděli už v antickém světě o učení! Chtějí po studentech, aby znali dějepisná data, ale neznají nic o myšlenkových postupech velikánů! Ptají se, kdy upálili Giordana Bruna a jsou spokojení s odpovědí 1600. Ale bez znalosti, že ho mimo jiné upálili kvůli vyučování paměťových postupů, které působily jako zázrak, už nemluví. I dnes jsou učitelé ochotní zpronevěřit se poslání pedagogiky, aby uhájili svou neznalost. Když se jich zeptáte, jak se jmenoval muž, jehož metodu v 70. letech doporučilo UNESCO jako optimální metodu nejen pro učení jazyků, tak neví. Když se zeptáte kteréhokoliv z ministrů školství, jaká metoda nasazená ve školách automaticky omezí kriminalitu a tolik rozšířené drogy, tak neví.

Je to něco úžasného, Libore. Máme tady v České Lípě z tebe radost. (František Vlk)

Moc děkuji za Vaši práci. Vážím si Vás jako člověka. (Věra)

Kdo si hraje, nezlobí. Kreativita navíc podporuje paměť.

Jedna z mnou vynalezených metod spočívá v doplnění diakritiky k cizím slovíčkům:

Bed – Běda, v posteli je Béda. Bed = postel.
Cap = Na čepici usedl čáp. Cap = čepice
Drive – Kdo řídí, bude tu dříve. Drive = řídit.
Fun = Legrační funění. Fun = legrace.
More – Větší část světa pokrývají moře.
Pipe – Roura vede pivo k pípě. Pipe = roura.

Mimochodem, nejen reklamní odborníci vědí, že pro zapamatování jsou emoce a fantazie důležitější než opakování. Nikoli tedy logika ale cokoli, co zapojí limbický systém v mozku, který ovlivňuje zapamatování.

Uvedené pomůcky jsou zlomkem těch, které jsem vytvořil a které používáme v kurzu Angličtina s hypnózou pro chronické začátečníky. Stovky dalších slovíček je připraveno k zapamatování v programu AFO.

Top věda

Je řada vědců, kteří pro mne byli inspirací. Je na světě pár desítek lidí, se kterými pracujeme na podobných principech a máme ohromné výsledky. Štěstí mi přálo a studoval jsem obory psychologie, které mi umožnily jít ještě dál, než se dostali přední paměťoví experti, včetně řady polyglotů ovládajících desítky jazyků. Měl jsem příležitost učit se dokonce od světových es v psychologii, a naučit se myslet jinak, než myslí průměrní. Schopnost všímání si přirozeného a umění utilizace běžně se vyskytujícího – myšlení legendárního hypnoterapeuta, Miltona Ericksona, se na mne přeneslo prostřednictvím jeho žáků a studentů.

Experti MTI

Nepotřebujete se stát jazykovědcem, abyste při trochu větší všímavosti chápali to, co popsal renomovaný vědec Steven Pinker z MTI (Massachusettský technologický institut) o tom, že učení jazyků musí probíhat jinak, než se vyučuje ve školách. Mozek se totiž umí učit sám. STOP, mozek se nesmí učit skrze textové popisy jazykových pravidel. Takové zapojení analytických procesů levého mozku totiž ovládnutí jazyka brzdí. Znáte ten pocit, kdy se snažíte něco říci v cizím jazyce a začínáte si překládat v hlavě slovíčka, a zároveň se strachujete, abyste neudělali nějakou gramatickou chybu? Tak to je stav, do kterého vás dostali učitelé školními postupy, které v důsledku vše zkomplikují, prodlouží dobu na naučení a často ovládnutí látky dokonce zabrání.

Jen nemyslící hlupáci věří

Myslíte si, že si dítě říká něco ve smyslu: „Teď si musím zapamatovat, co máma říká. Musím si pamatovat pořadí slov.“ Tomu přeci není možné věřit.

Pedagogové sice nemohou za to, že je neučili, jak probíhá učení (učili je desítky let staré teorie), ale jsou stejně jako lékaři odpovědní za rozvíjení znalostí a za celoživotní studium. Proč to nedělají? Protože je učili zoufale složitými způsoby a oni sami se chtějí vyhnout bolesti z učení. Jenomže PŘIROZENÉ A HRAVÉ UČENÍ NEBOLÍ. Vždyť si stačí  všimnout, jak jsou děti zvídavé a jak se ptají. Pak jim to znechutí představami o tom, že učení musí probíhat podle školních osnov.

Dramatický skok

Schválně, kolik by asi přežilo učitelů, kdybych je podrobil výzvě: „Naučte se z knihy, jak se balí padák, naučte se podle popisů, jak se má dopadnout na zem, naučte se z definic, jak se dělá para-kotoul, a teď nastupte do letadla a proveďte výsadek. Popravdě budu humánní, když je třikrát nechám jistit zkušeným parašutistou, ale ty, kteří obhajují své teoretické pedagogické postupy, bych napočtvrté nechal skočit bez jištění. Celému národu by se ulevilo, zbyli by jen ti, kteří vědí, jak učit. Byla by to navíc i služba těm dětem, které trpí bolestmi břicha a stresem = při představě “láskyplných” diktátů, „láskyplných” testů a zkoušení. Mimochodem, co takto známkovat pedagogy za jejich schopnost učit? O tom jsem psal v knize Ovládněte svůj mozek, která se nejen stala bestsellerem, ale přivedla mi na kurzy moudré učitele, kteří se vzbouřili systému, který udusává potenciál lidského mozku.

Klobouk dolů za chyby

Musel jsem smeknout před odvahou paní, která mi na konci kurzu Angličtina s hypnózou pro začátečníky, řekla: „Musím se přiznat, jsem učitelka na prvním stupni a učím angličtinu“. V tom okamžiku mne nejdříve polilo horko, protože jsem slyšel, jak na začátku kurzu dělala velké chyby. Pak to ale v mé mysli vystřídalo uznání její odvahy to říci. Tak se totiž chovají vyspělí lidé. Dokážou přiznat svou chybu. Ona se rozhodla, že bude učit jinak. Musel jsem uklidňovat pana učitele, který si na mém kurzu začal vyčítat chyby, které napáchal na studentech. Nemohl za to, i jeho terorizovali ve jménu pedagogiky zkoušením a za jednu chybu mu snižovali známky. Chyby musíte dělat a poučit se z nich, ale to je možné pouze a jen tehdy, když vás nikdo na začátku nehodnotí a nechává vám prostor „sebeopravy“. Školní zadání typu: „Dneska jsme probrali přítomný čas, a tak si příští hodinu napíšeme písemku“, je barbarství. Mozek potřebuje mít možnost trénovat a nechat v čase zrát. Proto vyzývám účastníky AFO, aby si dovolili dělat chyby.

Výslovnost

Rád bych se zeptal: „Kolik vám bylo let, když jste absolvovali odšišlávací kurz pořádaný Ministerstvem školství?” Haha. Nikdy, že? A jak to, že jste přestali šišlat, když vás nikdo nedriloval a neklasifikoval? No právě proto, že nic takového nebylo! Mozek se učí sám, když pro to má vhodné vzory. Když něco vysloví, tak se slyší a začne se sám opravovat, naopak je-li opraven předčasně, tak se zasekne. Proto je potřeba, abyste odložili posuzování až na dobu po několika týdnech. Malým dětem přeci také necháváme prostor, mluvíme na ně trpělivě a laskavě a počítáme logicky s časem na dozrání. Anglicky Fantasticky Online proto obsahuje zajímavé příběhy převyprávěné – některé doslova hypnotizujícím hlasem – a tak se zakotvující v podvědomí jako by mimochodem, stejně jako se to děje dětem.

Veľkú dávku zdravého sebavedomia mi dodala nahrávka Hypnóza v sekcii PLUS. Pri vnímaní tejto nahrávky sa vo mne prebudilo úprimné nadšenie, zvedavosť a vášeň pre viaceré inšpiratívne vízie môjho života :). Takisto sa mi veľmi páči časť Quantum Zeno, v ktorej som sa vrátila späť k sebe samej a svojej jedinečnosti :). (Kristínka K.)

Máte-li děti a četli-li jste jim pohádky, tak možná máte zkušenost, že jste jednou přečetli pohádku a ono po čase chtělo přečíst tu samou pohádku. Znáte to? Jednou jsem byl unavený, a tak jsem sice koukal do knížky, ale některé věci jsem přeskakoval a něco jsem shrnul pár slovy. Jaká byla reakce? Tatínku, ale tak to nebylo! Všimněte si důležitého faktu. Jednou jste to přečetli a mozek posluchače nejen pozná odlišnost, ale dokáže říci, že tam něco chybělo a často i co přesně. Jak je to možné? Protože podvědomí uchovává informace a pozná změny. V Anglicky Fantasticky Online budu používám celou řadu principů, které způsobí, že si uvědomíte věci, o kterých jste ani nevěděli, že je v sobě máte.

Uslyšíte stovky slov každý den, BUDETE JE POSLOUCHAT NAPROSTO UVOLNĚNĚ, a přesto si po čase budete pamatovat více, než kdybyste se snažili. To je systém zabudovaný v AFO. Bude to zvláštní, protože jde o cizí jazyk, tak to bude o něco jinačí než u dítěte. První dny si budete vědomě vybavovat jen minimum, ale postupně si budete uvědomovat, že si PAMATUJETE VÍCE, ROZUMÍTE VÍCE a za pár týdnů budete mluvit, ale DOKONCE V ANGLIČTINĚ BUDETE HULÁKAT A KŘIČET, nejen mluvit.

Mozková bouře

Slepota ke klíčovým principům. Manažeři obvykle vědí, co je to brainstorming. Mozková bouře se skládá z první fáze, kdy je možné říci cokoli a nesmí to být hodnoceno. Jakmile se nasbírá mnoho nápadů, tak se teprve vyhodnocují. To je EFEKTIVNÍ VZOREC. Nejdříve kvantita myšlenek a zkušeností a pak teprve výběr KVALITY.

Nejdříve vás v AFO provedu mnoha zajímavými situacemi. Žádné seznamy slovíček, žádná gramatika, žádné známky. Fantazie, hravost, tvořivost a pohoda. Na začátku volné myšlenky – mozková bouře.

Podobně jako brainstorming probíhají i některé části i lekce AFO. Je to jeden z důležitých PRINCIPŮ. Malé děti také nikdo rozumný neokřikuje a nedává jim známky, když hned neumí vyslovit. Naopak jim pomůže. Řekne to znovu, A HLAVNĚ to řekne LASKAVĚ. Zapamatujte si slovo “laskavost”. Zapamatujte si, že hodnocení narušuje zrání, a proto musí být odloženo.

Je potřeba zajistit pohodu, všichni učitelé probírali v psychologii, co to je Maslowova hierarchie potřeb. Na začátku je potřeba uspokojení bezpečí. Nesmí být tlak, stres! Jen pak je možné toužit po vědění. Vědí toto učitelé? Schválně se zeptejte dětí, jak probíhají hodiny. Vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste chodili do škol? HMMM. Znáte přísloví: „Kázat vodu a pít víno”? Sami jsou odpovědní za to, že jim studenti nenaslouchají. Nedokážou je zaujmout a dovolí si je známkovat. Dovolují si však tvrdit, že chyba je v nepozornosti a lenosti studentů. Nepochopili fakt: „Co člověka baví, to ho neunaví.“

AFO je zabavné

Pokud budete chodit do libovolného kurzu, tak se tam setkáte s příliš mnoha pozůstatky školních pseudometod. Například vám řeknou: „Učte se. Učte se. Opakujte.“ Jenomže oni sami nevědí nic o tom, jak se učí mozek. Mozek se rozhodně neučí slovíčka tak, jak je to standardně doporučované – ze slovníčku, zakrýváním si sloupečku a snahou si rozpomenout. To je iluze užitečnosti. Ve skutečnosti si jen vaše podvědomí zvykne na pořadí, v jakém jsou slovíčka napsaná, a pochopitelně si při pohledu na předcházející slovíčka podvědomí vzpomene na následující slovíčko. Když však budete zkoušení, tak si spíše vzpomenete, kde se na dané stránce slovíčko nachází, než na to, jak se píše. Drilování abeced pořadí slovíček vás ve skutečnosti vzdaluje od používání jazyka v reálném životě v „neslovníčkovém“ pořadí. Všimněte si toho, že lidé často dělají to, co dělá většina. Jenomže je potřeba si všimnout, že když se většině lidí nedaří snadno ovládnout jazyk, tak je potřeba se učit od lidí, kteří to dělají zcela jinak než ostatní. Úspěch je ve výjimečnosti. Víte to, protože vaše podvědomí ví, že si pamatujete nikoli běžné a všední, ale výjimečné, nikoli tedy tuctové.

Anglicky Fantasticky Online je daleko od všeho, co znáte ze škol a kurzů. Je zcela odlišné, než jakékoli kurzy či mobilní aplikace. Anglicky fanatasticky online je naprosto jiné než kurzy angličtiny, které můžete absolvovat v Česku či Velké Británii.

Je totiž vytvořeno tak, že AKTIVUJE OKRUHY DLOUHODOBÉ PAMĚTI. Doslova působí na limbický systém, který zajišťuje dlouhodobou paměť. Zvyšuje pozornost zapojením hipokampu! Zeptejte se kteréhokoli učitele, jak to on umí využít a budou na vás koukat jako na blázna. Jenomže blázni jsou oni, protože nevědí, ani jak využívat poznatky, za které byla udělena Nobelova cena už v 80. letech.

Alespoň na 80% byste měli vědět, že chyba při učení jazyků nebyla ve vás. Byla na straně těch, kteří se vydávají za osoby kompetentní k výuce!

Ještě než zmíním stoprocentní záruku, kterou máte na otestování AFO, tak bych rád, abyste věděli, že jsem ochoten zaplatit šesticifernou částku (a možná i sedmicifernou) za metodu, která za tak krátkou dobu jako AFO dokáže naučit více a lépe.

Jsem si tak jistý čtvrtstoletím svého bádání, že dávám záruku, že pokud se ponoříte do hravého studia s AFO, tak za pár hodin (osm týdnů po cca 15 – 20 minutách denně, tedy asi 2 hodiny týdně a pod 20 hodin za 2 měsíce) se naučíte mnohonásobně více než kdekoli jinde. Je to uděláno tak zajímavě, že brzy budete chtít, aby taková “škola” nikdy nepřestala. Bude vás to totiž bavit podobně, jako touží malé dítě po vědění a nechce se odpoutat od hračky.

Zažijete doslova procitnutí: učení nejen může být, ale je zábavné. Porozumíte, co myslel Komenský pojmem škola hrou.

Garantuji vám, že AFO obsahuje:

– desítky postupů včetně mnou vyvinutých pro kurz Angličtina s hypnózou – utajovanou strategii, jakou se speciální agenti učili jazyky – postup, který využíval dokonce i významný člen britské královské rodiny – specifickou mozkovou stimulaci odvozenou od měření mozkové činnosti tibetských mnichů – žádné bludy o učení v alfa/theta stavu – video animace, nad kterými budete žasnout – speciální systém pro stimulaci podvědomí (něco zcela jiného než rozšířené mýty o podprahových nahrávkách, které nikdy neprokázaly účinnost) – hypnotické nahrávky a videa …

Ve školách a kurzech vás drilují v mnoha stovkách jevů naprosto stejnoměrně, aniž vůbec zvažují, že mnoho z daných gramatických jevů se vyskytuje jen zřídka. Dopouštějí se tak stejných nesmyslů jako při procvičování tangens, kotangens v matematice či zkoušení z dějepisných dat, která již stovky let postrádají jakoukoli hodnotu pro člověka žijícího v současném prudce a dynamicky se měnícím světě. AFO znásobí rychlost ovládnutí angličtiny například tím, že se vyhneme učení se málo používaného.

AFO – v tom je vše. Už jen intuitivní rozhodnutí do toho jít, těšení se každý den na nová otevírající se okénka – co že tam na mne dnes čeká, krásný pocit z Liborova programu, jak ho vymodeloval v něco tak neuvěřitelného. Podpora jeho a celého týmu velmi uklidňuje a pomáhá. Je ze všeho cítit jejich energie lásky a nadšení pro tuto práci. A tak se i ta energie nasává dál. Jsem vděčná, že se toto ke mně dostalo a posunulo mne dál. Nadchla mne Hypnosa a hloubka textu v Hypnosis i hudba k tomu, jiné než školní zacházení se slovíčky – s radostí jsem vnímala, že každým dnem jich znám víc a víc, i když to tak první večery nevypadalo… a bomba Slovesa – ty Liborovy paměťové háčky, hned se to pamatovalo. AFO mělo vliv zdravé sebevědomí – 2 min. znělka, která startuje a láká na novou cestu, radost a štěstí z toho, že když se někde objeví anglický text anebo i z řeči, že dokážu z toho něco již přeložit, to je pro mne úžasné jako pro začátečníka. A pocit svobody tady, že co se mi podaří, tak že se za to také pochválím a je to pro mne hnacím motorem jít dál k cíli. A nikdo mne nevyšetřuje, kolik toho neumím. To je neocenitelné. A zároveň to dělám s radostí a pro sebe! Děkuji. (Eva Sofie)

Pryč s gramatickými nesmysly

Potřebujete znát gramatickou definici přítomného času? Logicky se zdá, že musíte. Jenomže to vás naopak zmate. Přítomný čas, který je prezentován pod názvem Present simple tense je totiž celosvětovým bludem. Přítomnost v angličtině totiž vyjádříte pomocí přítomného času průběhového, nikoli prostého. Školní papoušci totiž nepřemýšlí ani nad tím, co roky papouškují! Nijak se to nesnaží porovnat s běžným životem. A na ten přeci mají připravovat. Zamyslete se s použitím elementární logiky nad definicí Přítomného času prostého = Present simple: Přítomný čas prostý používáme: – k vyjádření opakující se činnosti, například zvyku – k vyjádření děje, který je vždy pravdivý – k vyjádření děje či stavu, který je stejný po dlouhou dobu. Všimněte si, prosím, že v té definici nějak chybí přítomnost! Chybí tam přítomnost. Něco, co se jmenuje přítomný čas, není o přítomnosti! Schválně si prolistujte všechny učebnice angličtiny včetně zahraničních a nebudete se stačit divit, co jsou lidé s tituly schopni vyplodit a bohužel i šířit. Za zmatky a nepochopení mohou ti, kteří učí!

Díky Anglicky Fantasticky Online nejen pochopíte během cca hodinky, časové roviny, ale hlavně vám je doslova IMPLANTUJI DO PODVĚDOMÍ. A to bude jen začátek.

Pro dorozumění ve většině situací stačí ovládnout necelých 3000 slovíček. A protože jsem paměťový specialista, tak vás naučím, jak si pamatovat. A protože jsem hypnoterapeut, zapojíme vaše podvědomí (děti se učí prakticky jen skrze podvědomí), tak leckdy nebudete vědět, jak je to možné, že si pamatujete více a více.

Takového učitele si všichni můžeme jenom přát. Přeji si, aby naše školství bylo podobně hravé, jako Liborovo učení. Škola hrou už tu mnoho let neplatí. A je to škoda!!! AFO byl relax s nenásilným učením! Všechno všude na školách se musí vydřít, nabiflovat a hned se to z hlavy vykouří, tak k čemu to je? Celý vzdělávací systém, jeho způsob výuky a práce učitelů jsou špatně. Je někde na světě místo, kde se podobnou metodou té vaší učí? Vždyť to by bylo opravdu vzdělaných lidí s dokonale zapamatovanou látkou! Je neuvěřitelné, co jste pro lidi vytvořil. Čím dál víc Vám fandím, vtahujete nás tam, kam potřebujete Vy i my. Vybavování potřebných slov jde jako by samo, nechápu vědomě, jak to podvědomí poslouchá :-). (Marcela Iris)

Moje jistota, že jiná ekvivalentní metoda neexistuje, pramení i z toho, že za posledních 12 let jsem zaznamenal řadu metod, jejichž autoři se snaží parazitovat na mnou rozvíjené strategii. Zatím se jim to nedaří a dost dobře ani nemůže, protože AFO vzniklo díky mým zkušenostem v unikátních oblastech, kterými jsou kromě fungování lidského mozku neuro-lingvistická psychologie (tedy dál než standardní NLP), systemická terapie, Ericksonovská hypnoterapie, narativní a strategická terapie, mnemotechnika, desugestologie/desugestopedie. To vše posílené o mé zkušenosti s grafickými programy jako například Keynote, Storyboard Artist, Mindmanager, iMindMap a další. Navíc vše vytvářím sám, a teprve pak nechávám ladit rodilými mluvčími do nejmenších nuancí. Tím je zabezpečeno, že nepřekroutí mé myšlenky, jako se to stává, když autor knihu předá vydavatelství, které ji naformátuje do šablon a grafiky, která koresponduje s jejich ostatními produkty, a tím se unikátnost autorova stylu vytratí. Pravděpodobně patřím mezi málo světových autorů, kteří promyslí grafiku, barevnost do nejmenšího detailu, dodají hotové dílo a vydání si prosadí v nezkreslené podobě.

Nyní se otevírají brány Anglicky Fantasticky Online a vy máte unikátní příležitost absolvovat osmitýdenní trénink, který je přístupný vždy jen po omezenou dobu. Můžeme se vám a vašemu skutečnému ovládnutí angličtiny věnovat 8 týdnů.

Nashledanou v AFO se s vámi těší Libor Činka, hypnoterapeut, specialista na procesy zrychleného učení, autor bestselleru Ovládněte svůj mozek, programu Anglicky Fantasticky Online, týdenních kurzu Angličtina s hypnózou I. II. III: a řady dalších programů a tréninků

100% záruka

Systém AFO vznikl a byl testován na mých kurzech Angličtina s hypnózou.

Vznikl úpravou speciálních materiálů z mého intenzivního kurzu, ve kterém kohokoliv naučím během týdne více, než naučí ve většině škol a kurzů za desítky měsíců. Spolu s dalšími profesionály z mého týmu předávám lidem to, na co jiní nepřišli za celý život.

AFO je pro mozek psychologicky propracovaná metoda.

Průměrně 17 minut denně s AFO s know-how využívajícím nejmodernější vědecké poznatky o funkci mozku vás naučí více než roky školního amatérského úsilí.

Vžijte se do představy, že jen za 8 týdnů od teď jste díky AFO zvládli nejpodstatnější slovní zásobu, fráze, gramatiku a to navíc z překvapivé části podvědomě.

Co budete umět?

Více než jinou metodou za mnoho měsíců. A skutečně bez tupého memorování.

Jako malé děti jste se vědomě nesnažili zapamatovat si věty a rozhovory křečovitými postupy používanými ve školách. S Anglicky Fantasticky Online budete prožívat, divit se a postupně žasnout nad novými možnostmi vašeho mozku.

Už nikdy nebudete vyhazovat peníze za klasické nudné postupy. AFO využívá špičkovou psychologii zapamatování, včetně mých zkušeností ze Světové mozkové olympiády.

AFO není jen detailně promyšlenou knihou, jako mé Ovládněte svůj mozek či Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky. Je to multimediální mnemotechnický systém.

P. S. Praxe s vedením tisíců lidí den za dnem, kontinuálně po dobu osmi týdnu s podporou mnou vedeným týmem nám dala světově unikátní zkušenosti o fungování lidské psychiky, motivace a procesů dozrávání paměťových stop.

Otázky a odpovědi k Anglicky fantasticky najdete ZDE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *