Nebezpečí nalíčená dospělými

Sedněte si pohodlně a uvolněně. Zvedněte, prosím, ruku, kdo jste praváci. Dejte ruku dolů. Nyní, prosím, leváky, aby zvedli ruku. Děkuji. Teď si prosím odkašlete. Je to důležité. Ano, všichni si odkašlejte, zastavte ten pohyb a podívejte se na něj. Uvědomte si, co jste udělali. Většina z vás si odkašlala do pravé dlaně, menšina do levé dlaně. Pár lidí to udělalo trochu jinak. Někdo sevřel ruku do pěsti a odkašlal si mezi palec a stočené prsty. Někdo si odkašlal do hřbetu ruky. A teď se zamyslete. Udělali jste to, co vám řekli dospělí, když jste byli dětmi. Nyní jste dospělí a děláte bezmyšlenkovitě něco ve skutečnosti nebezpečného. Rukou totiž saháme nejen na předměty doma, v práci, držadlo v metru, autobusu nebo tramvaji, ale také podáváme ruku při pozdravení či loučení. Tak nechtíc roznášíme choroboplodné zárodky.

Abyste si mohli snadno a trvanlivě zapamatovat 10x rychleji důležitá slovíčka, potřebujete začít myslet jinak, než do rukou si odkašlávající většina. S novým a ultra logickým myšlením budete moci více v jakékoli oblasti.

Start proměny

Pokud změníte vzorec jednání, začnete odkašlávat do horní části paže nebo ramene. Pomůžete tím tomu, aby byl tento svět zdravější. Kdyby všichni lidé přestali odkašlávat do dlaně ruky, tak by se extrémně snížila nemocnost. V případě epidemií lze inteligentním jednáním zabránit šíření smrtelných nemocí.

Chci, aby došlo k ukončení šíření myšlenkových epidemií. Školou naočkovaných virů o tom, že studenti jsou nepozorní, netalentovaní, že jsou dyskalkulici či dyslektici. Ve skutečnosti jsou lidé učeni zastaralými postupy, které snadno vsugerují, že učení je těžké. STOP. Mozek se umí naučit ohromné množství věcí. Stačí mu vytvořit vhodné situace a vazbu na přirozené prostředí.

O velký kus dál v uvědomění, kde je pravda, se posunete, jakmile se zamyslíte nad tím, jak to, že předškolní dítě mluví, aniž bylo učeno gramatickým pojmům, jako podmět, přísudek, příslovečné určení místa, času atd. Vědci ví, že se jazyky nesmí učit přes gramatiku. Vysvětlování gramatiky zapojuje analytické části mozku. Jenže vědomá analýza vede ke zpomalení a tedy i k narušení schopnosti plynule automaticky myslet a mluvit.

Kam povede teoretická výuka vaření, kdy jsou studenti teoreticky učeni všem odborným pojmům, všem fyzikálním a chemickým procesům, aniž dopředu zažijí na vlastní kůži, všemi smysly, jak vaří vynikající šéfkuchař? Jak se v minulosti stal z učedníka mistr? Jak se stal ševcem, mlynářem, zlatníkem? Tak, že prožíval od počátku vše prakticky, teorie byla až nástavbou zážitků. Jen tehdy to totiž funguje. Jen tehdy vznikne zkušenostní nervová síť, která umožní spojování do smysluplného kontextu, tedy přidávání detailů do přirozeného celku. Vznikne nervová síť odpovídající realitě, nikoliv teoreticko-akademické uspořádání odtržené ze života.

Každý, kdo skládal puzzle ví, že bez vidění celku není možné poskládat celek. Jen zajímavý obraz vyvolá motivaci. Bez vyvolání motivace neexistuje chuť jednat. Když vám něco ve škole nešlo, tak tomu bylo, protože ve vás neprobudili motivaci. Stejně jako je prací herce vtáhnout diváky do děje hry, kterou se naučil ze scénáře, stejně je povinností učitele vtáhnout studenty poutavou řečí do tématu.

Proč to herci umí? A proč to většina učitelů neumí? Hlavní rozdíl je v tom, že špičkový herec zapomene na to, že je herec a vyjde před diváky jako osoba příběhu. Jen ten, kdo se plně ponoří do role a příběhu, jen ten způsobí plné ponoření diváků. Lidé jsou tak transportováni do jiného světa, který pro ně připravili profesionálové, kteří netuší, že jednají jako nejlepší hypnotizéři.

Co mají děti společného s herci

Stejně jako herci se i děti noří do příběhů. Chtějí se stát rytířem, princeznou, astronautem, lékařkou, kytaristou, zpěvačkou, vynálezcem, kadeřnicí. Hrají si na své vzory. Hra znamená pohroužení se do role a napodobování. Čas hry je čas bez hodnocení. Žádné známky. Je to prostor na simulaci, kde chyby neexistují. Je to prostor bez stresu. Je to prostor bezpečí. Tehdy se mozek učí nejlépe.

Ani ti učitelé, na které jejich studenti s láskou vzpomínají i po pěti, deseti i více letech, netuší, že dokáží hypnotizovat. Většina lidí netuší, že kdykoli byli úspěšní, že se podvědomě uvedli do laserově ostrého toku soustředění, které je druhem transu.

Až si tedy budete vybírat učitele nebo učitelku cizího jazyka, tak už víte, na co si dávat pozor. A pokud se chcete vyhnout chybnému výběru, tak můžete vsadit na jistotu a přihlásit se do Anglicky fantasticky online. To už prověřilo před vámi několik tisíc účastníků. Tam vás příběhy a zábavné úkoly vtáhnou tak, že zapomenete, že se učíte.

Hodně úspěchů s hravým a efektivním studiem vám přeje,

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *