+420 775 55 20 99

kancelar@liborcinka.cz

Návod - Jak používat lenticool karty

NAUČTE SE SLOVESA DÍKY MNEMO OBRAZŮM 

Efektivní studium má své fáze.
Vyberte si libovolnou kartu a podívejte se na ní tak, abyste viděli jen obrázek bez textu.

VĚDA poprvé: Pro zvýšení kvality vstupu do paměti se dívejte na kartu pohledem doleva nahoru. Čtení a studium s pohledem dolů omezuje schopnost zapamatování obrazových a textových informací až o desítky procent. Karta by proto měla být držena levou rukou v zorném poli přibližně tak, že její pravý dolní roh je na úrovni zornice levého oka a panenky očí (nikoli hlava) se pohledem dívají lehce vzhůru k obrázku s textem. I pro rozpomenutí na obrazovou informaci, typu slovíčka platí, že je lépe vybavitelná při pohledu vzhůru.

Uvedené platí pro praváky a část leváků. Někteří leváci mohou lepších výsledků dosahovat při pohledu vpravo nahoru. Umíte-li již trochu anglicky, všimněte si jaká slovíčka Vás napadnou při pohledu na obrázek. Odhadněte jaký děj může obrázek znázorňovat. Pak pohněte rukou tak, abyste viděli obrázek s anglickým textem. Všimněte si jména a slovíčka, které začíná na stejné písmenko: například ve větě „Offelie offers oranges outside her offices.“ je to „offers“. Pak nakloňte kartu tak, aby byl vidět i překlad. Už jste si všimli podobnosti Offelie + offers. Řekněte si česky větu Offelie nabízí. Pak přidejte další slovíčka. A kdo jste pokročilejší, tak si tvořivě vytvořte i novou větu jen z části slov, zde například „Offelie nabízí kanceláře“.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

VENI, VIDI, VICI, tautogram a aliterace. Využijeme takzvanou aliteraci – náslovný rým. Neznáte? Ale ano. Vyslovte Coca Cola. Už chápete? Aliterace se vyskytuje ve jménech značek, a je nejčastější v některých básních a písních. Protože aliterace pomáhá k pamatování – proto si umělci mění jména tak, aby si je lidé lépe pamatovali. Známe například BB – Brigitte Bardot, CC – Claudia Cardinale, MM - Marylin Monroe RR – Robert Redford... Stejná písmenka obsažená ve většině slov každé paměťové věty působí jako orientační body pro rozpomenutí. Pak můžete vyslovit celou českou větu a zafixovat si jí do paměti s obrázkem. To Vám pomůže propojit významy. Prioritní je všímání si podobností aliterací v psané formě. V první fázi se tedy soustřeďte pouze na vizuální vztahy, podobnost.

Výslovnost je sekundární. Anglickou výslovnost zatím můžete ignorovat. Klidně vyslovujte tak, jak Vás napadne angličtinu vyslovit. Uvědomte si, že malé dítě také na začátku neumí správně vyslovovat, testuje to, vydává zvuky a správnou výslovnost se naučí odposloucháním z okolí. Každý člověk s normálním sluchem se dokáže naučit vyslovovat tím lépe, čím více naslouchá reálné řeči a napodobuje výslovnost. POZOR, vyhněte se jakékoli sebekritice. Malé děti si také nevyčítají, že něco vyslovili nepřesně, nedokonale. Prostě se snaží znovu a znovu. Snaha o okamžitou dokonalost je zdrojem frustrace a následného blokování. Jednoduše si uvolněně hrajte.

Cílem karet je zapamatování jak slovíček, tak správných vazeb typu "interested in". Teprve po zapamatování můžete kombinovat. Jednoduše nahradíte jména, např. v "Indiana Jones is interested in India.", zaměňte jméno a místo a může vzniknout "Honza is interested in France."

Nejde o to nabídnout nejpoužívanější fráze použitelné dejme tomu na letišti či obchodě. Nejde o to učit se levomozkově, memorovat a zapomínat. Takovým seznamů jsou plná knihkupectví, učení z nich trvá dlouhou a je neproduktivní. Nic takového nikdy nenabízím. Děláme vše jinak a hlavně testujeme. Karty jsou testovány absolventy mých kurzů, kteří si dovolili se naladit na hravost a tvořivost, která teprve zajišťuje trvalé pamatování. Jde skutečně o velmi promyšlený způsob, ale nelze jej pochopit levomozovou analýzou (tou mimochodem nelze pochopit nejdůležitější věci v životě jako například lásku), ale jen prožitky bez předsudků. Dovolte si proto si začít znovu hrát.